Porady dla planujących budowę domu.

Jaki będzie nasz dom, ile będzie kosztował i ile będziemy mieli problemów podczas budowy zależy od pierwszych 3 decyzji. Wybór działki – należy zwrócić uwagę na jej kształt, spadek terenu i dostęp do mediów. Mapa do celów projektowych – ten pierwszy dokument będzie miał wpływ na całą naszą inwestycję. Najważniejsze są granice i warto je

Budowa zjazdu.

Etapy i ich kolejność. Wykonanie mapy do celów projektowych. (geodeta, 1-3 miesięcy w zależności od powiatu) Wykonanie projektu zjazdu wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń. (projektant, 1-3 miesięcy w zależności od powiatu) Geodezyjne wytyczenie zjazdu (geodeta, 1-2 tygodnie) Budowa zjazdu (wykonawca 1 – 2 tygodnie) Geodezyjna inwentaryzacja podwykonawcza (geodeta, 1-3 miesięcy w zależności od powiatu) Koszty

Scalenie i podział działek w Słomnikach.

Na czym polega? Celem scalenia i podziału jest poprawa struktury obszarowej i funkcjonalnej gruntów na danym obszarze, przeznaczonych w planie miejscowym na cele inne niż rolne i leśne, zmieniająca dotychczasowy sposób zainwestowania w nieruchomości. Przykładowa konfiguracja działek przy ulicy Poniatowskiego na wybranym fragmencie która ma zobrazować na czym polega i jak może wyglądać końcowy efekt

Jak Długo Trwa Podział Działki

W związku ze zmianą przepisów która nastąpiła w 2014 roku czas oczekiwania na podział znacznie się wydłużył. Obecnie czas oczekiwania na zatwierdzenie podziału to minimum 4 miesiące. [table id=1 /] W trakcie podziału mogą pojawić się problemy z granicami jeżeli wcześniej nie zostały uregulowane. W takich przypadkach zaleca się ustalić granicę protokolarnie co może wydłużyć

Kupno działki, jak nie dać się oszukać.

W ostatnich latach wartość działek stale rośnie. Ceny w okolicach wielkich miast z roku na rok biją kolejne rekordy. Deregulacja, która otwarła zawód pośrednika ds. sprzedaży nieruchomości powoli zaczyna przynosić odwrotny efekt do zamierzonego. Zamiast fachowców kupujemy od osób, które nie mają żadnej wiedzy i potrafią pięknie opowiadać. Tylko renomowane biura nieruchomości współpracują z geodetami,

Dokumenty określające granicę.

W Polsce możemy wyróżnić następujące rodzaje granic. Granice prawne – posiadające protokół zatwierdzony prawomocną decyzją administracyjną lub sądową. Pozostałe granice ujawnione w ewidencji gruntów i budynków –   nie posiadające protokołu. Całość dokumentów podzieliłem na 3 grupy w kolejności od najlepszych. GRUPA 1. – Protokoły graniczne. Najlepszym dokumentem określającym granice nieruchomości jest protokół graniczny, który powstaje

Konsekwencje nieoficjalnego wyznaczenia granic.

Na czym polega i jakie mogą być przykładowe konsekwencje nieoficjalnego wyznaczenia granic. Każda procedura geodezyjna związana z wyznaczeniem granic musi składać się z następujących etapów: Zgłoszenie pracy do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przez geodetę uprawnionego. Pisemne zawiadomienie wszystkich właścicieli działek bezpośrednio sąsiadujących z wyznaczaną granicą o terminie okazania zgodnie z obowiązującym prawem. Wyznaczenie granic

Co zrobić z wąską działką budowlaną?

Co zrobić z wąską działką budowlaną której kształt i wymiary nie pozwalają na jej racjonalne zagospodarowanie? Sprzedać działkę sąsiadowi w celu powiększenia jego gospodarstwa. W takim wypadku ciężko wynegocjować odpowiednią sumę. Odkupić działkę od sąsiada w celu powiększenia własnego gospodarstwa. Wykonać połączenie i ponowny podział na nowe działki. Etapy: Uzgodnić z sąsiadem (ami) nowy kształt