Zmiany w przepisach podniosą koszty usług geodezyjnych.

W związku z dużymi zmianami w przepisach związanych pośrednio i bezpośrednio z geodezją oraz rozwojem nowych technologii informatycznych trzeba sobie zdać sprawę że możliwości tak powszechnie lubianego i stosowanego kombinowania zaczynają się nie opłacać. Budowy, przebudowy, modernizacje nie poprzedzone uzyskaniem stosownych dokumentów (takich jak pozwolenia na budowy, zgłoszenia) będą bardzo ryzykowne a kary dotkliwe. W

Kupno działki, jak nie dać się oszukać.

W ostatnich latach wartość działek stale rośnie. Ceny w okolicach wielkich miast z roku na rok biją kolejne rekordy. Deregulacja, która otwarła zawód pośrednika ds. sprzedaży nieruchomości powoli zaczyna przynosić odwrotny efekt do zamierzonego. Zamiast fachowców kupujemy od osób, które nie mają żadnej wiedzy i potrafią pięknie opowiadać. Tylko renomowane biura nieruchomości współpracują z geodetami,

Konsekwencje nieoficjalnego wyznaczenia granic.

Na czym polega i jakie mogą być przykładowe konsekwencje nieoficjalnego wyznaczenia granic. Każda procedura geodezyjna związana z wyznaczeniem granic musi składać się z następujących etapów: Zgłoszenie pracy do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przez geodetę uprawnionego. Pisemne zawiadomienie wszystkich właścicieli działek bezpośrednio sąsiadujących z wyznaczaną granicą o terminie okazania zgodnie z obowiązującym prawem. Wyznaczenie granic