Scalenie działek w Słomnikach

W dniu 2021-05-25 została zakończona procedura scalenia i podziału działek w Słomnikach.

http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/legalact/2021/2658/