Jak Długo Trwa Podział Działki

W związku ze zmianą przepisów która nastąpiła w 2014 roku czas oczekiwania na podział znacznie się wydłużył. Obecnie czas oczekiwania na zatwierdzenie podziału to minimum 4 miesiące. [table id=1 /] W trakcie podziału mogą pojawić się problemy z granicami jeżeli wcześniej nie zostały uregulowane. W takich przypadkach zaleca się ustalić granicę protokolarnie co może wydłużyć

Dokumenty określające granicę.

W Polsce możemy wyróżnić następujące rodzaje granic. Granice prawne – posiadające protokół zatwierdzony prawomocną decyzją administracyjną lub sądową. Pozostałe granice ujawnione w ewidencji gruntów i budynków –   nie posiadające protokołu. Całość dokumentów podzieliłem na 3 grupy w kolejności od najlepszych. GRUPA 1. – Protokoły graniczne. Najlepszym dokumentem określającym granice nieruchomości jest protokół graniczny, który powstaje

Co zrobić z wąską działką budowlaną?

Co zrobić z wąską działką budowlaną której kształt i wymiary nie pozwalają na jej racjonalne zagospodarowanie? Sprzedać działkę sąsiadowi w celu powiększenia jego gospodarstwa. W takim wypadku ciężko wynegocjować odpowiednią sumę. Odkupić działkę od sąsiada w celu powiększenia własnego gospodarstwa. Wykonać połączenie i ponowny podział na nowe działki. Etapy: Uzgodnić z sąsiadem (ami) nowy kształt