Dokumenty określające granicę.

W Polsce możemy wyróżnić następujące rodzaje granic. Granice prawne – posiadające protokół zatwierdzony prawomocną decyzją administracyjną lub sądową. Pozostałe granice ujawnione w ewidencji gruntów i budynków –   nie posiadające protokołu. Całość dokumentów podzieliłem na 3 grupy w kolejności od najlepszych. GRUPA 1. – Protokoły graniczne. Najlepszym dokumentem określającym granice nieruchomości jest protokół graniczny, który powstaje

Inwestycje w ziemię w Słomnikach i okolicy.

Kupno ziemi to doskonała lokata pieniędzy i dochodowy biznes. W ostatnich latach rynek był bardzo nakręcony, ludzie kupowali wszystko co było do kupienia. Wielu jednak, zamiast zarobić straciło bardzo dużo pieniędzy na kupnie drogich mieszkań w okolicach Zielonek i Michałowic. Dziś z pięknej okolicy pozostały ciasne drogi, nieład i brak koncepcji jak ten problem rozwiązać.