W związku ze zmianą przepisów która nastąpiła w 2014 roku czas oczekiwania na podział znacznie się wydłużył. Obecnie czas oczekiwania na zatwierdzenie podziału to minimum 4 miesiące.

TygodnieEtapy
2Czas oczekiwania na wydanie przez Urząd Miasta lub Gminy postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału działki.
1Czas na odwołanie od postanowienia.
2-4Oczekiwania na wydanie przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (ODGIK) materiałów dla dzielonej działki. Przed zmianą przepisów 1-2 tygodni.
2-5Zawiadomienie sąsiadów o czynnościach przyjęcia granic. Geodeta musi zawiadomić sąsiednich właścicieli o terminie przyjęcia granic zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przeciwnym razie procedura podziałowa nie zostanie zatwierdzona. Termin zależy od miejsca przebywania tych osób oraz od stanu prawnego sąsiednich nieruchomości. W przypadku nieuregulowanych stanów prawnych termin ten jest dłuższy.
4-6Kontrola techniczna poprawności wykonania operatu podziałowego przez ODGIK. Sprawdzana jest zgodność projektu z zasadami wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych. . Przed zmianą przepisów 2-5 tygodni.
2-4Wydanie decyzji podziałowej przez Urząd Miasta lub Gminy. W tym etapie operat przechodzi kontrolę formalną. Sprawdzana jest zgodność podziału z ustaleniami MPZP lub WZiZT oraz poprawność zawiadomienia wszystkich stron. W przypadku niedotrzymania terminu zawiadomienia procedurę trzeba powtórzyć dlatego czasem warto się nie śpieszyć.
2Uprawomocnienie się decyzji podziałowej.
SUMA
15-24Podział nieruchomości zakończony uprawomocnieniem się decyzji trwa od 3 do 5 miesięcy. Geodeta jest widziany na gruncie 3-4 razy a wszystkie inne czynności odbywają się w urzędzie. Długość podziału zależy głównie od miejsca przebywania osób które należy zawiadomić oraz od stanu prawnego sąsiednich nieruchomości. Na ten etap żaden z geodetów nie ma wpływu i to on najczęściej wydłuża całą procedurę.

W trakcie podziału mogą pojawić się problemy z granicami jeżeli wcześniej nie zostały uregulowane. W takich przypadkach zaleca się ustalić granicę protokolarnie co może wydłużyć czas oczekiwania. O tym decydują już właściciele nieruchomości po konsultacji z geodetą wykonującym dla nich podział.

Share →