Budowa zjazdu.

Etapy i ich kolejność. Wykonanie mapy do celów projektowych. (geodeta, 1-3 miesięcy w zależności od powiatu) Wykonanie projektu zjazdu wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń. (projektant, 1-3 miesięcy w zależności od powiatu) Geodezyjne wytyczenie zjazdu (geodeta, 1-2 tygodnie) Budowa zjazdu (wykonawca 1 – 2 tygodnie) Geodezyjna inwentaryzacja podwykonawcza (geodeta, 1-3 miesięcy w zależności od powiatu) Koszty