Zmiany w przepisach podniosą koszty usług geodezyjnych.

W związku z dużymi zmianami w przepisach związanych pośrednio i bezpośrednio z geodezją oraz rozwojem nowych technologii informatycznych trzeba sobie zdać sprawę że możliwości tak powszechnie lubianego i stosowanego kombinowania zaczynają się nie opłacać. Budowy, przebudowy, modernizacje nie poprzedzone uzyskaniem stosownych dokumentów (takich jak pozwolenia na budowy, zgłoszenia) będą bardzo ryzykowne a kary dotkliwe. W