Wykonujemy:

  • mapy do celów projektowych
  • mapy do celów prawnych
  • regulacja stanów prawnych
  • podziały nieruchomości
  • wytyczenie i inwentaryzacje budynków, budowli
  • pomiary realizacyjne
  • geodezyjne pomiary powykonawcze
  • geodezyjna obsługa inwestycji
  • analizy nieruchomości